31.3.13

Zondagsmuziek #19


We groeiden op in de Wetenschap dat we er Ooit met hem heen mochten. 1993 werd mijn jaar. De Matthaus Passion. Hij geniet er bijna elk jaar van, steeds op een andere plek. Uit waardering voor zijn muzikale opvoeding en vaderschap nam ik hem een jaar later mee naar de Carmina Burana. Nog steeds mijn favoriete compositie.

Vorig jaar genoot mijn Oudste met Opa alvast van de Johannes. Het voorproefje op een zit van tweeënhalf uur. Tijd voor de volgende generatie.

Heb jij een favoriet op het gebied van Klassiek?

We grew up in the knowledge that Once we would go there with him. 1993 became my year. The St. Matthew Passion. He still enjoys it almost every year, always in a different place. Expressing my appreciation for his musical nurture and fatherhood, a year later I took him to see the Carmina Burana. Still my favorite composition.

Last year he took my Eldest to the St. John. A preparation for the two and a half hour sit. It's Time for the next generation.

Do you have a favorite composition or composer? 

29.3.13

Een Luie Paas | A Lazy EasterDe Planning voor deze Paas? Geen.
Een beetje luieren misschien (dat lekkere warme Wolkussen hierboven kreeg ik van haar), een beetje Bakken als we zin hebben, wat Bladeren, een beetje Tekenen, ergens een Lammetje aaien, in Goed gezelschap en ook wat alleen om te mijmeren en te broeden. Op plannen. Of paaseitjes. 

The Plans for this Easter? None.
Maybe lazing around a bit (that nice warm Woolcushion (last pic) was a gift from her), a little Baking if we feel like it, leafing through some Magazines and Books, doodle some, maybe pet a fresh lamb somewhere, spending time in Good company and some alone to muse and to brood. On plans. Or Easter eggs.

Fijne dagen voor jou en de jouwen! 
Happy Days to you and yours!


27.3.13

DIY Pasen | Easter (x2!)
Oei, oei, het is bijna Pasen. Nog heel geen tijd gehad om 't huis Op te pasen. Jij ook niet? Gelukkig is daar ons DIY-droomteam (zucht). Twee van mijn zeer Gewaardeerde Stafleden maakten een Last-Minute Paas-Tutorial. Zit je klaar?

Oops, it's almost Easter. Haven't had the Time yet to Easter up our House. How about you? Fortunately there's our DIY-Dreamteam (sigh). Two of my very Appreciated Staffmembers made ​​a Last-Minute Easter Tutorial. Are you ready?

#1
Strikjes | Bows - Jessica Zagers van Besjesthee (freelance DTP/Vormgever én ze kan ook nog eens mooi fotograferen, dat zie je) (freelance DTP/Designer ánd first-rate photographer as you can see)
Nodig: Een paastak, Washi tape in verschillende kleuren, normaal plakband en een schaar.
You will need: A Easter branch, Washi tape in different colors, normal tape and sccissors.


Knip een stuk washi tape af van ongeveer 8 cm en vouw deze op de plakzijde dubbel.
Cut off about 8 cm washi tape and fold it double on the sticky side.


Vouw in het midden een klein trappetje, plak daar omheen een stukje tape. Nu heb je je eerste strikje!
Make a little zigzag fold in the middle and paste a piece of tape around it. Now you've made your first bow!


Wees creatief, mix en match verschillende tape kleurtjes door elkaar!
Get creative, mix and match different tape colours!


Als je genoeg strikjes gemaakt hebt, kun je je paastak gaan versieren. Je kunt de strikjes vastzetten met doorzichtig plakband.

Once you've made enough bows, you can start decorating your easter branch. Attach them with regular Scotch tape.

#2 
VerrassingsEieren | Suprise Eggs - Lieke van den Berge van Geek de Chique En het Resultaat? And the Result?


PS We hebben nog snel een Paasafdelinkje gemaakt in de Winkel, kijk maar. 
We've made a very Last Minute Easter-section in the Shop, check it out! 

24.3.13

18.3.13

Houd Moed | Do Not Lose HeartOh, wat hebben we allemaal Zin in Lente. Ze laat lang op zich wachten, maar we rekenen er gewoon op dat het dat waard zal zijn! Oh, how we long for Spring. She arrives slowly this year, but we're confident that it'll be worth the wait!


Diep in de grond, tussen de wortels van de bomen
liggen de Wortelkindertjes te dromen
De hele winter slapen ze daar,
lekker warm, dicht tegen elkaar.
Maar dan breekt op aarde de lente aan
en moeten de Wortelkindertjes opstaan.

Daar komt hun moeder aangelopen.
'Kom kind'ren, doe je oogjes open!
Kijk, hier is mijn lappenmand
vol vrolijk gekleurde stofjes en band.
Maak hier maar nieuwe kleertjes van,
zodat je mooi naar boven kan.'
17.3.13

Zondagsmuziek #17

- click to Play -

A small policy adjustment on the Sunday Music (regarding the permitted amount of Mb's on a Blog). In order to Play, just click on the image (and you'll be directed to Vevo)

Thank you for sharing your favorite Sunday Music. Keep doing so, I like it loads. 


16.3.13

Felix the DIY Fox


  

Hallo! Mijn naam is Felix de Vos. Ik ben een kleine vos, die in een grote stad woont.
Hoewel ik de stad heel leuk vind, hou ik van het bos. Ik hou heel erg veel van klimmen, wat je misschien niet meteen zal verwachten van een vos, maar wij zijn de beste bomenklimmers die er zijn! Ik ben dol op avontuur en reizen, het liefst ga ik van stad naar stad en van bos naar bos. Ik ben dol op nieuwe plekken ontdekken, en daar kun jij me mee helpen! Neem je me mee op avontuur? 

Hi, my name is Felix the Fox! I am a small fox, living in a big city. Although I really like the city, I love the woods. I like to climb trees, which you may not expect of a fox, but we are the best tree climbers!  I love adventure and traveling. I go from city to city and from forest to forest. I love discovering new places, and you can help me with that! Will you take me on an adventure?

Om te beginnen print je deze pdf uit op iets steviger papier (160 gram of dikker)
First step is to print this pdf on thick paper (160 grams or more)


Het enige wat je nodig hebt zijn splitpennen en een schaar!
All you need are some split pins and a scissor!


Knip langs de lijnen en druk de splitpennen door de plekken die zijn aangegeven met witte rondjes. Als je heel dik papier hebt en je moeite hebt met de splitpennen erdoorheen krijgen, kun je eerst een gaatje prikken met een dikkere naald. Daarna kun je de splitpennen er veel makkelijker doorheen krijgen!  Op de 2e pdf kun je zien welke onderdelen waar moeten.

Cut along the lines and push the split pins trough the places marked with white circles. If you have really thick paper and you’re having trouble pushin the pins trough, you can use a larger needle to make a small hole first so it’ll make it easier to push the split pins trough! On the second pdf you can see which parts belong were, just to be sure.


Zit alles op zijn plek? Dan ben je klaar om Felix tot leven te laten komen! Ga samen op avontuur!
Is everything in place? Then it’s time for Felix to come alive! Go on an adventure together!+ + + + + + + + +

DIY by Anouck Plume (also on Instagram, and on Facebook, and - yay! - on Etsy)
Part of our Dashing DIY-team, more about them and our Tutorials here11.3.13

na Twee jaar | Two years later


Het bleek zo'n moment. Ik lepel zo op waar ik was toen ik het hoorde. Wat ik deed. En hoe vreselijk onder de indruk ik was. Japan, vandaag precies twee jaar geleden. Dat we iets konden doen gaf een beetje Troost.

It turned out to be one of those moments. I can still recall exactly where I was when I heard the News. What I was doing. And how deeply impressed I was. Japan, two years ago. The opportunity to Do something brought some comfort.


Studio Lobster


Daan Rot
Muswerk
Galerie Doux Dimanches (Paumes)
Een Doos met 48 prachtige werken ging vanuit hier naar Japan. Ze prijken nog steeds op de lijst van alle bijdragen die bijna Der-tien-duizend euro opbrachten. Met gemengde gevoelens scrolde ik er vandaag nog eens bijlangs. Vooral Trots dat we meededen.

An XL box with 48 beautiful Artworks was sent from here to Japan. They still shine on the list of all contributions. An overall yield of nearly 13,000 euros. Today I scrolled down the line-up again with mixed feelings. Mainly proud we participated.


The Sun bracht de pogingen tot wederopbouw mooi in beeld.
Vanavond om 21 uur zendt HollandDoc op Ned 2 de documentaire My Atomic Aunt uit.

10.3.13

Zondagsmuziek #16


- click to Play -

Ik ben wel nieuwsgierig: waarnaar luister jij graag op een luie Zondag? 
I'm curious: what music do you like to listen to on a lazy Sunday? 

Meer Zondagsmuziekjes vind je hier.

9.3.13

Getting There (+ de kaartjes!)


Tussen alle Verhuisdrukte door (we raken aardig op stee, zie Instagram voor wat foto's) genoten we deze week van gestolen momenten in de Zon, turend naar Mooie luchten, spelend met de Katten. Toen het vanmiddag rond half vijf ging sneeuwen trokken we gewoon de gordijnen dicht. Voor ons is het Lente.

De Kaartjes voor Boijmans Van Beuningen gaan naar Afke. Mail je je adres? En vertel je te zijner tijd nog eens hoe het was?

In between all Relocation Activities (we're getting there, check Instagram for some pictures) we enjoyed a few stolen moments in the Sun, staring at Beautiful skies, playing with our Cats. When around half past five this afternoon it started snowing again, we simply closed the curtains. 
For us Spring is here.

Fijn weekend! - Have a Nice weekend!


3.3.13

Zondagsmuziek #15

- click to Play -

Dank voor de bemoedigende woorden. Het helpt!
Een fijne Zondag voor jullie en vergeet niet te dansen.

1.3.13

Where's Karma when you need it?


Mijn vertrouwen in de Goedheid en Oprechtheid van den Mensch heeft de afgelopen jaren een paar beste klappen gehad. Zakelijkerwijs dan hè. Net als mijn overtuiging dat Zij uiteindelijk aan het kortste eind trekken.

My faith in the Kindness and Sincerity of Mankind has had a few punches in the past years. In the Business area, that is. As goes for my firm belief that They eventually draw the short straw.


Mijn Product, mijn Beelden, mijn Stijl, mijn Collectie, mijn Teksten, mijn Ideeën. Ik noem ze nu wel 'mijn', maar ze blijken in bepaald opzicht gemeengoed te zijn. Inspiratie, mensen. Maar dan zonder Bronvermelding. Of klakkeloos 1-op-1 gekopieerd. Of, nog makkelijker, gewoon net doen alsof het van jou is. Van veel van mijn initiatieven kan ik inmiddels aardig voorspellen wie het overnemen. In volgorde op een reëel tijdspad. (ik ben tevens beschikbaar voor het invullen van uw Lottoformulier)

My Product, my Images, my Style, my Collection, my Texts, my Ideas. I mention them as 'mine', but they seem in some way to be common property. Inspiration, folks. But without Courtesy. Blind 1-on-1 copying. Or, even easier, just pretending it's yours. Of many of my initiatives I can pretty well predict who will Xerox. In sequence on a realistic timeframe. (I'm also available for filling out your lottery ticket)


Een tijdje terug werd door iemand met Juridische stappen gedreigd als ik PomPoms met twee hoofdletters zou blijven schrijven. Per mail en met Taalgebruik dat ik hier niet durf te herhalen. Nadat nader onderzoek uitwees dat ik als eerste met deze productnaam begon, bleef het stil. Voor het gemak nam ik aan dat ze ook contact hebben opgenomen met al die anderen die deze schrijfwijze inmiddels hanteren. Een geruststellende gedachte.

A while back someone threatened to take legal action if I kept on writing PomPoms with two capitals. By email, in a language that's not suitable for publication. Once further investigation showed that I was the First one to be using this product name, it remained silent. For my own ease, I assumed that they had also contacted the others who started using this notation. A reassuring thought.


Meestal laat ik het wapperen. Er zit immers aan alles een positieve kant en mijn bedrijf is er in de jaren niet minder florerend om geweest. Maar weet je wanneer het me nou echt van mijn Adem beneemt? Als het gedaan wordt door de Mensen die zelf het hoogste woord hebben over kopieergedrag, over het niet vermelden van Bronnen. En zelfs nog meer als het gedaan wordt door de Mensen van wie ik het gevoel had dat ze (al was het soms alleen digitaal) Naast me stonden. Dan wordt het Persoonlijk.

Usually I step over it. There's always a positive side to everything right? And my company is no less flourishing. But do you know when it really leaves me Breathless? If it is done by people who shout the loudest about copying, about the omission of mentioning sources. And even more if it is done by the people from whom I had the feeling that they (though sometimes only digital) stood Beside me. Then it becomes Personal.


En zo stapelde het zich de laatste tijd toch op en werd het een bult Frustratie waar ik niet meer overheen kon kijken. Het blokkeerde me in alle opzichten en deed me een flink Vraagteken zetten achter mijn IJver en Inspanning. Een onderhoud met de Zen-goeroe van Ontwerp- en Webwinkelland (ter vergroting van het Relativerend vermogen overigens net bevallen van een mooie zoon), wat Lentezon en een mail met een tiental afbeeldingen van de Dalai Lama waren nodig om mij weer terug te brengen in mijn normale Mindset: Leun achterover en laat Karma het werk doen.

And just like that Things piled up and became a stack of Frustration that I could not over look. That blocked me in every way and marked my Zeal and Effort with a major Question Mark. It took a meeting with the Zen guru of Design & Online Retail (who, to increase her Relativizing skills has recently given birth to a beautiful son), some Spring Sunshine and an email with a dozen pictures of the Dalai Lama to bring me back to my normal Mindset: Keep Calm and let Karma handle it.

* Volledigheidshalve: de broodplank is van Tas-ka, de tekst op het frietkotbord vond ik op Pinterest - For the sake of completeness: the cuttingboard is made by Tas-ka, the words on my 'Frietkotbord' found on Pinterest